Get Adobe Flash player

Tvorba katalogu a řízení služeb

Řízení organizace na bázi služeb (Service-oriented Enterprise Management) je směr managementu, který reaguje na moderní trendy v řízení organizací. Je založen na principu vnímání a řízení organizace jako souboru služeb. Jedná se o zákaznicky a manažersky orientovaný způsob řízení, který potřebuje mít jednotlivé služby popsané a dané do vzájemných souvislostí. Potřebuje mít tedy katalog služeb .

Řízení na bázi služeb se netýká pouze organizací poskytujících služby. Každá organizace potřebuje řídit své dodavatele služeb případně celou řadu služeb podpůrných. Pro řízení na bázi služeb je klíčový katalog služeb. CorSet obsahuje unikátní vazbu mezi katalogem služeb a mapou procesů a činností organizace. CorSet umožní realizovat principy popisu organizace na bázi služeb (SOEA Service Oriented Enterprise Architecture) a principy řízení organizace na bázi služeb (SOEM Service Oriented Enterprise Management)

 

Řízení služeb se týká tří základních oblastí:

 • Řízení služeb, které organizace poskytuje svým zákazníkům
 • Řízení svých interních podpůrných služeb
 • Řízení dodavatelů a nakupovaných služeb

 

Rámec CorSet obsahuje:

 • Principy řízení služeb v organizaci
 • Metodiku pro vytvoření katalogu služeb - členění a rozdělení služeb
 • Metodiku pro nastavení klíčových indikátorů výkonnosti služeb (KPI)
 • Metodiku pro stanovení "dohody o poskytovaných službách" (SLA)
 • Metodiku pro řízení vazeb mezi službami Service Relationship Diagram (SRD)
 • Doporučené metody řízení služeb
 • Vazbu služeb na procesy organizace více>>
 • Návod na vytvoření katalogu služeb organizace

 

Vazba řízení služeb na další oblasti:

 • Strategické řízení organizace - pro každou službu lze definovat strategické ukazatele výkonnosti
 • Procesní řízení - každý proces v organizaci lze zařadit ke konkrétní službě
  Řízení služeb se týká především všech nevýrobních organizací, tedy celého sektoru  veřejných služeb a všech dalších služeb komerčního charakteru (doprava, komunikační služby, ICT, finance, pojištění, trh s nemovitostmi, obchod, cestovní ruch, plynárenství a energetika, sociální a osobní služby atd.). Sektor služeb je dominantním sektorem tvorby HDP ve vyspělých ekonomikách (v ČR je to zhruba 60% HDP).
 
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Aktuality

8.4. 2013

Na konferenci ISSS bylo prezentováno úspěšné využití CorSet Framework v resortu Životního prostředí.

13.11. 2012

Katalog veřejných služeb města Opavy byl vytvořen s využití CorSet Framework.

6.9. 2012

86 pracovníků města Strakonice obdrželo certifikáty základů řízení dle CorSet Framework.

8.5. 2012

Ministerstvo životního prostředí použilo CorSet Framework pro realizaci vlastního projektu Hodnocení agend resortu.

20.4. 2012

Statutární město Zlín ve spolupráci s externím dodavatelem dokončilo optimalizační projekt založený na metodickém rámci CorSet Framework.

3.3.2012

Jsou rozšiřovány referenční modely pro veřejnou správu o model agend veřejné správy.

2.1.2012

 CorSet Framework je vyučován na Vysoké škole Ekonomické (VŠE).

7.11.2011

Přístup CorSet Framework v článku Zabudnite na procesy, venujte sa službám! získal prestižní ocenění Národní ceny Slovenské republiky za kvalitu 2011. Více zde.

16.8.2011

Další uzavřené certifikační školení pro partnery se konalo začátkem srpna v Praze.

17.1.2011

Certifikaci CorSet Framework má celkem již 32 konzultantů v regionu CEE.

12.1.2011

Byla certifikována další skupina konzultantů v regionu CEE, zde je seznam pro Českou a zde pro Slovenskou republiku.

13.10.2010

Byly podepsány partnerské smlouvy se dvěma dalšími společnostmi v ČR.

12.10.2010

Byla podepsána smlouva s národním partnerem pro Slovensko.

21.9.2010

Bylo certifikováno 6 konzultantů ze společnosti Processes a.s. na úroveň K1, K2 CorSet Framework.

13.9.2010

Město Strakonice je prvním městem v ČR, které bude své pracovníky certifikovat v řízení dle rámce CorSet.

8.9.2010

Je v jednání použití CorSet Framework na projektech ve Slovenské republice.

6.9.2010

CorSet Framework byl prezentován na mezinárodní konferenci Systémová integrácia 2010 v Senci (Slovensko).

TOPlist