Get Adobe Flash player

Systematické manažerské vzdělávání

Rozvoj manažerských kompetencí je kromě jiného dán potřebami a používanými metodami řízení. CorSet umožňuje volit vhodné metody řízení pro jednotlivé oblasti a činnosti organizace (viz Mapa procesů, Mapa metod řízení) a tím pomáhá lépe definovat rozsah kompetencí z hlediska nároků na potřebné manažerské znalosti pro každé pracovní místo. Umožňuje přiřadit vhodnou metodu řízení, respektive jejich vhodnou kombinaci.

CorSet zahrnuje všechny možné typy metod řízení, včetně podporovaných metod, jako jsou metody kvality (CAF, BSC, Benchmarking), ale také ostatní metody řízení a z nich plynoucí požadavky na manažerské vzdělávání. Strukturování metod řízení a jejich vazba na procesní mapu a úrovně zralosti řízení, umožní definovat „manažerské minimum“ v oblastech:

  • Manažerská a odborná gramotnost
  • Informační gramotnost
  • Počítačová gramotnost

Postup – využití CorSet:

  1. Analýza služeb (Mapa procesů)
  2. Analýza procesů a činností (Mapa procesů)
  3. Organizační analýza, personální audit
  4. Hodnocení úrovní zralosti řízení, identifikace slabých míst
  5. Definice potřebných a chybějících manažerských kompetencí s využitím Mapy metod řízení
 
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Aktuality

8.4. 2013

Na konferenci ISSS bylo prezentováno úspěšné využití CorSet Framework v resortu Životního prostředí.

13.11. 2012

Katalog veřejných služeb města Opavy byl vytvořen s využití CorSet Framework.

6.9. 2012

86 pracovníků města Strakonice obdrželo certifikáty základů řízení dle CorSet Framework.

8.5. 2012

Ministerstvo životního prostředí použilo CorSet Framework pro realizaci vlastního projektu Hodnocení agend resortu.

20.4. 2012

Statutární město Zlín ve spolupráci s externím dodavatelem dokončilo optimalizační projekt založený na metodickém rámci CorSet Framework.

3.3.2012

Jsou rozšiřovány referenční modely pro veřejnou správu o model agend veřejné správy.

2.1.2012

 CorSet Framework je vyučován na Vysoké škole Ekonomické (VŠE).

7.11.2011

Přístup CorSet Framework v článku Zabudnite na procesy, venujte sa službám! získal prestižní ocenění Národní ceny Slovenské republiky za kvalitu 2011. Více zde.

16.8.2011

Další uzavřené certifikační školení pro partnery se konalo začátkem srpna v Praze.

17.1.2011

Certifikaci CorSet Framework má celkem již 32 konzultantů v regionu CEE.

12.1.2011

Byla certifikována další skupina konzultantů v regionu CEE, zde je seznam pro Českou a zde pro Slovenskou republiku.

13.10.2010

Byly podepsány partnerské smlouvy se dvěma dalšími společnostmi v ČR.

12.10.2010

Byla podepsána smlouva s národním partnerem pro Slovensko.

21.9.2010

Bylo certifikováno 6 konzultantů ze společnosti Processes a.s. na úroveň K1, K2 CorSet Framework.

13.9.2010

Město Strakonice je prvním městem v ČR, které bude své pracovníky certifikovat v řízení dle rámce CorSet.

8.9.2010

Je v jednání použití CorSet Framework na projektech ve Slovenské republice.

6.9.2010

CorSet Framework byl prezentován na mezinárodní konferenci Systémová integrácia 2010 v Senci (Slovensko).

TOPlist