Get Adobe Flash player

Hodnocení úrovně zralosti řízení

Každá organizace nebo její část (odbor, oddělení) je řízena určitým způsobem, který lze zhodnotit pomocí tzv. úrovní zralosti. Hodnocení probíhá v uvedené stupnici pro jednotlivé oblasti dle Mapy procesů. Hodnotící škála úrovní zralosti je společná pro všechny procesy a má 6 stupňů. Jednotlivé stupně zralosti jsou odvozeny od úrovně zvládnutí provádění procesů. Úrovně zralosti tedy vyjadřují stupeň kvality řízení. Model zralosti zabudovaný do CorSet obsahuje konkrétní kritéria a metodu hodnocení celkové kvality řízení dané oblasti (na základě tzv. měkkých metrik). CorSet tak standardně používané stupně zralosti zpřesňuje pro významné oblasti procesů ve vazbě na mapu procesů a upravuje pro prostředí veřejné správy. Propojení stupňů zralosti na konkrétní oblasti řízení a fungování organizace podle procesní mapy je jeho přidanou hodnotou. Hodnocení může probíhat pro organizaci jako celek nebo pro jednotlivé části, které jsou rozděleny za pomoci Mapy procesů. Takové zhodnocení zralosti umožní provést audit v souladu s CAF, detailněji rozpracované stupně zralostí řízení dodávají takovému hodnocení větší objektivnost.

Postup – využití CorSet:

  1. Určení oblasti pro hodnocení (dle Mapy procesů)
  2. Zhodnocení vybrané oblasti nebo celé organizace pomocí stupňů zralost
  3. Hodnocení pomocí stupňů zralosti (umožní relativně objektivní hodnocení)
 
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Aktuality

8.4. 2013

Na konferenci ISSS bylo prezentováno úspěšné využití CorSet Framework v resortu Životního prostředí.

13.11. 2012

Katalog veřejných služeb města Opavy byl vytvořen s využití CorSet Framework.

6.9. 2012

86 pracovníků města Strakonice obdrželo certifikáty základů řízení dle CorSet Framework.

8.5. 2012

Ministerstvo životního prostředí použilo CorSet Framework pro realizaci vlastního projektu Hodnocení agend resortu.

20.4. 2012

Statutární město Zlín ve spolupráci s externím dodavatelem dokončilo optimalizační projekt založený na metodickém rámci CorSet Framework.

3.3.2012

Jsou rozšiřovány referenční modely pro veřejnou správu o model agend veřejné správy.

2.1.2012

 CorSet Framework je vyučován na Vysoké škole Ekonomické (VŠE).

7.11.2011

Přístup CorSet Framework v článku Zabudnite na procesy, venujte sa službám! získal prestižní ocenění Národní ceny Slovenské republiky za kvalitu 2011. Více zde.

16.8.2011

Další uzavřené certifikační školení pro partnery se konalo začátkem srpna v Praze.

17.1.2011

Certifikaci CorSet Framework má celkem již 32 konzultantů v regionu CEE.

12.1.2011

Byla certifikována další skupina konzultantů v regionu CEE, zde je seznam pro Českou a zde pro Slovenskou republiku.

13.10.2010

Byly podepsány partnerské smlouvy se dvěma dalšími společnostmi v ČR.

12.10.2010

Byla podepsána smlouva s národním partnerem pro Slovensko.

21.9.2010

Bylo certifikováno 6 konzultantů ze společnosti Processes a.s. na úroveň K1, K2 CorSet Framework.

13.9.2010

Město Strakonice je prvním městem v ČR, které bude své pracovníky certifikovat v řízení dle rámce CorSet.

8.9.2010

Je v jednání použití CorSet Framework na projektech ve Slovenské republice.

6.9.2010

CorSet Framework byl prezentován na mezinárodní konferenci Systémová integrácia 2010 v Senci (Slovensko).

TOPlist