Get Adobe Flash player

O CorSetu (produktové informace)

CorSet je ucelená sada doporučených postupů, metodik a knihovna modelů, které společně tvoří rámec, který je praktickým pomocníkem pro analýzu nebo zhodnocení celkové architektury organizace.

Základní informace o rámci CorSet

 • Je to ucelený "diagnosticko - léčebný" rámec pro organizace
 • Funguje jako metodický rozcestník na existující metody řízení
 • Integruje několik pohledů na organizaci, její služby, procesy, pracovníky, informační systém, výstupy a řízení
 • Je na služby orientovaný rámec, pomáhá zavést řízení pomocí služeb
 • Slouží pro analýzy, hodnocení a správné nastavení fungování organizací (Architektura organizace)
 • Umožní zjištění nedostatků v procesech, informačním systému, systému řízení a ve službách
 • Pomáhá navrhnout "léčebné" postupy k odtranění nedostatků
 • Pomáhá řídit změny v organizaci a snižovat jejich rizika
 • Pomáhá rozvíjet manažerské řízení v organizacích
 • Pomáhá nastavit systém klíčových indikátorů výkonnosti a motivace v organizaci
 • Má formu sady odborných publikací

CorSet je rámec strategického managementu organizace

 • Propojuje nejpoužívanější koncepty strategického řízení a řízení kvality
 • Umožňuje nastavit procesy rozvoje a definovat strategické ukazatele výkonnosti a motivace
 • Pro analýzu a řízení procesů staví na referenčních modelech a strukturách procesů (mapa procesů)
 • Pro analýzu managementu definuje stupně zralosti procesů a řízení
 • Využívá existující používané přístupy a metody řízení a dává je do souvislostí
 • Spojuje svět managementu (procesů) a informatiky (informačního systém)

CorSet se stále rozšiřuje

 • Základ CorSetu je postupně rozšiřován o řadu dalších metodik, modelů a příruček
 • Spoluprací s partnery dochází k neustálému rozšiřování knihovny
 • Trvalý růst celé knihovny je jednou ze základních vlastností rámce

Hlavní směry rozvoje CorSet

 • Odvětvově orientované sady knih CorSet
 • Rozšiřování a upřesňování referenčních modelů

 


 

CorSet je univerzální rámec

CorSet je platformově nezávislý, obdobně jako například ITIL (lze použít různé analytické SW nástroje a různé analytické metodiky).

CorSet integruje dohromady několik pohledů na organizaci, její procesy, funkce, organizační uspořádání, zdroje, výstupy a režimy a mechanismy řízení. Doplňuje a provazuje existující a používané metodiky, zejména: BSC - Balanced Scorecard

 
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Aktuality

8.4. 2013

Na konferenci ISSS bylo prezentováno úspěšné využití CorSet Framework v resortu Životního prostředí.

13.11. 2012

Katalog veřejných služeb města Opavy byl vytvořen s využití CorSet Framework.

6.9. 2012

86 pracovníků města Strakonice obdrželo certifikáty základů řízení dle CorSet Framework.

8.5. 2012

Ministerstvo životního prostředí použilo CorSet Framework pro realizaci vlastního projektu Hodnocení agend resortu.

20.4. 2012

Statutární město Zlín ve spolupráci s externím dodavatelem dokončilo optimalizační projekt založený na metodickém rámci CorSet Framework.

3.3.2012

Jsou rozšiřovány referenční modely pro veřejnou správu o model agend veřejné správy.

2.1.2012

 CorSet Framework je vyučován na Vysoké škole Ekonomické (VŠE).

7.11.2011

Přístup CorSet Framework v článku Zabudnite na procesy, venujte sa službám! získal prestižní ocenění Národní ceny Slovenské republiky za kvalitu 2011. Více zde.

16.8.2011

Další uzavřené certifikační školení pro partnery se konalo začátkem srpna v Praze.

17.1.2011

Certifikaci CorSet Framework má celkem již 32 konzultantů v regionu CEE.

12.1.2011

Byla certifikována další skupina konzultantů v regionu CEE, zde je seznam pro Českou a zde pro Slovenskou republiku.

13.10.2010

Byly podepsány partnerské smlouvy se dvěma dalšími společnostmi v ČR.

12.10.2010

Byla podepsána smlouva s národním partnerem pro Slovensko.

21.9.2010

Bylo certifikováno 6 konzultantů ze společnosti Processes a.s. na úroveň K1, K2 CorSet Framework.

13.9.2010

Město Strakonice je prvním městem v ČR, které bude své pracovníky certifikovat v řízení dle rámce CorSet.

8.9.2010

Je v jednání použití CorSet Framework na projektech ve Slovenské republice.

6.9.2010

CorSet Framework byl prezentován na mezinárodní konferenci Systémová integrácia 2010 v Senci (Slovensko).

TOPlist