Get Adobe Flash player
PřihlášeníHledat

Mapa procesů a činností organizace

Co je Mapa procesů?

Mapa procesů je přehledné členění všech procesů a činností v organizaci. Pomocí mapy procesů lze mnohem jednodušeji a rychleji:

  • Analyzovat všechny procesy a činnosti v organizaci
  • Určit tok přidané hodnoty
  • Identifikovat klíčové indikátory výkonnosti a kvality v organizaci
  • Stanovit kompetenční model organizace

Využití Mapy procesů:

  • Analýza procesů v organizaci
  • Procesní řízení
  • Popis pracovních náplní
  • Popis kompetencí pracovníků
  • Popis kompetencí organizačních jednotek

CorSet obsahuje Mapu procesů organizace, která umožňuje jakýkoliv z procesů nebo činností v organizaci začlenit a vytvořit tak přehledným způsobem uspořádanou strukturu procesů a činností – rejstřík  či "územní členění" všech procesů a činností v organizaci.  S využitím mapy procesů dojde ke značnému zjednodušení analytické fáze – výrazně se zjednodušuje pracná fáze poznávání procesů organizace a hledání hlavních a podpůrných procesů.

Mapa procesů

Mapa procesů je v CorSetu detailně členěna až na konkrétní procesy a činnosti.

KNIHA 1 CorSet Framework obsahuje rozpracování mapy procesů až na detailní úroveň jednotlivých činností a procesů. Zároveň díky použití Katalogu služeb CorSet lze rychle nalézt ke každému procesu přidanou hodnotu (účel a klíčové indikátory výkonu). CorSet navíc obsahuje tzv.  typový  proces, který umožňuje zjednodušit detailní analýzu jednotlivých procesů více>>

Všechny zmíněné referenční modely jsou vzájemně provázané a tvoří celek, který umožňuje výrazně zrychlit analýzu procesů v organizaci. Členění  mapy procesů lze využít jako „doporučený procesní standard“ pro organizace, neboť v sobě zahrnuje nejlepší praktiky a doporučené metodu řízení (kvality, efektivnosti atd.). V tomto směru je výrazně konkrétnější než obecné modely kvality jako jsou CAF (EFQM)  nebo ISO. Umožňuje jimi přijaté doporučení zkonkretizovat a zrealizovat.

 
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Aktuality

8.4. 2013

Na konferenci ISSS bylo prezentováno úspěšné využití CorSet Framework v resortu Životního prostředí.

13.11. 2012

Katalog veřejných služeb města Opavy byl vytvořen s využití CorSet Framework.

6.9. 2012

86 pracovníků města Strakonice obdrželo certifikáty základů řízení dle CorSet Framework.

8.5. 2012

Ministerstvo životního prostředí použilo CorSet Framework pro realizaci vlastního projektu Hodnocení agend resortu.

20.4. 2012

Statutární město Zlín ve spolupráci s externím dodavatelem dokončilo optimalizační projekt založený na metodickém rámci CorSet Framework.

3.3.2012

Jsou rozšiřovány referenční modely pro veřejnou správu o model agend veřejné správy.

2.1.2012

 CorSet Framework je vyučován na Vysoké škole Ekonomické (VŠE).

7.11.2011

Přístup CorSet Framework v článku Zabudnite na procesy, venujte sa službám! získal prestižní ocenění Národní ceny Slovenské republiky za kvalitu 2011. Více zde.

16.8.2011

Další uzavřené certifikační školení pro partnery se konalo začátkem srpna v Praze.

17.1.2011

Certifikaci CorSet Framework má celkem již 32 konzultantů v regionu CEE.

12.1.2011

Byla certifikována další skupina konzultantů v regionu CEE, zde je seznam pro Českou a zde pro Slovenskou republiku.

13.10.2010

Byly podepsány partnerské smlouvy se dvěma dalšími společnostmi v ČR.

12.10.2010

Byla podepsána smlouva s národním partnerem pro Slovensko.

21.9.2010

Bylo certifikováno 6 konzultantů ze společnosti Processes a.s. na úroveň K1, K2 CorSet Framework.

13.9.2010

Město Strakonice je prvním městem v ČR, které bude své pracovníky certifikovat v řízení dle rámce CorSet.

8.9.2010

Je v jednání použití CorSet Framework na projektech ve Slovenské republice.

6.9.2010

CorSet Framework byl prezentován na mezinárodní konferenci Systémová integrácia 2010 v Senci (Slovensko).

TOPlist