Get Adobe Flash player

Katalog služeb

Řízení organizace na bázi služeb (Service-oriented Enterprise Management) je směr managementu, který reaguje na moderní trendy v řízení organizací. Je založen na principu vnímání a řízení organizace jako souboru služeb. Jedná se o zákaznicky a manažersky orientovaný způsob řízení, který potřebuje mít jednotlivé služby popsané a dané do vzájemných souvislostí. Toto zahrnuje katalog služeb.

Co je Katalog služeb?

Katalog služeb je popis služeb organizace, který slouží ke komunikaci se zákazníky a k řízení služeb v organizaci. Pomocí katalogu služeb lze mnohem jednodušeji a rychleji:

 • Popsat služby poskytované zákazníkům
 • Popsat podpůrné služby organizace
 • Popsat služby nakupované od externích poskytovatelů
 • Řídit fungování organizace

 

Využití katalogu služeb:

 • Jasná definice poskytovaných služeb vůči zákazníkům
 • Snadnější analýza procesů a činností
 • Řízení služeb - Procesní řízení
 • Popis pracovních náplní
 • Popis kompetencí pracovníků
 • Popis kompetencí organizačních jednotek
 • Řízení dodavatelů služeb
 • Řízení podprůrných služeb
 • SLA management

 

Rámec CorSet obsahuje:
 • Principy řízení služeb v organizaci
 • Návod na vytvoření katalogu služeb organizace - členění a rozdělení služeb
 • Metodiku pro vytvoření katalogu služeb
 • Metodiku pro nastavení klíčových indikátorů výkonnosti služeb (KPI)
 • Metodiku pro stanovení "dohody o poskytovaných službách" (SLA)
 • Metodiku pro řízení vazeb mezi službami Service Relationship Diagram (SRD)
 • Doporučené metody řízení služeb
 • Vazbu služeb na procesy organizace více>>

CorSet obsahuje popis vytvoření katalogu služeb, základní kategorizaci služeb a vazbu mezi typy služeb a procesy. CorSet umožňuje vytvořit úplný katalog služeb v organizaci. S využitím katalogu služeb je možné rovněž řídit outsourcované služby. Navíc CorSet zcela unikátním způsobem propojuje využití katalogu služeb a popisu procesů a činností v organizaci.

Kniha 2 CorSet Framework obsahuje návod na vytvoření úplného popisu fungování a řízení organizace pomocí služeb. To představuje moderní způsob řízení organizace na bázi služeb (Service Oriented Management). Pomocí Katalogu služeb CorSet lze rychle nalézt ke každému procesu přidanou hodnotu (účel a klíčové indikátory výkonu).

 
Výběr jazyka
Čeština (Česká republika)English (United Kingdom)
Aktuality

8.4. 2013

Na konferenci ISSS bylo prezentováno úspěšné využití CorSet Framework v resortu Životního prostředí.

13.11. 2012

Katalog veřejných služeb města Opavy byl vytvořen s využití CorSet Framework.

6.9. 2012

86 pracovníků města Strakonice obdrželo certifikáty základů řízení dle CorSet Framework.

8.5. 2012

Ministerstvo životního prostředí použilo CorSet Framework pro realizaci vlastního projektu Hodnocení agend resortu.

20.4. 2012

Statutární město Zlín ve spolupráci s externím dodavatelem dokončilo optimalizační projekt založený na metodickém rámci CorSet Framework.

3.3.2012

Jsou rozšiřovány referenční modely pro veřejnou správu o model agend veřejné správy.

2.1.2012

 CorSet Framework je vyučován na Vysoké škole Ekonomické (VŠE).

7.11.2011

Přístup CorSet Framework v článku Zabudnite na procesy, venujte sa službám! získal prestižní ocenění Národní ceny Slovenské republiky za kvalitu 2011. Více zde.

16.8.2011

Další uzavřené certifikační školení pro partnery se konalo začátkem srpna v Praze.

17.1.2011

Certifikaci CorSet Framework má celkem již 32 konzultantů v regionu CEE.

12.1.2011

Byla certifikována další skupina konzultantů v regionu CEE, zde je seznam pro Českou a zde pro Slovenskou republiku.

13.10.2010

Byly podepsány partnerské smlouvy se dvěma dalšími společnostmi v ČR.

12.10.2010

Byla podepsána smlouva s národním partnerem pro Slovensko.

21.9.2010

Bylo certifikováno 6 konzultantů ze společnosti Processes a.s. na úroveň K1, K2 CorSet Framework.

13.9.2010

Město Strakonice je prvním městem v ČR, které bude své pracovníky certifikovat v řízení dle rámce CorSet.

8.9.2010

Je v jednání použití CorSet Framework na projektech ve Slovenské republice.

6.9.2010

CorSet Framework byl prezentován na mezinárodní konferenci Systémová integrácia 2010 v Senci (Slovensko).

TOPlist